VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

Dle zákona mohou farmaceutické společnosti laickou veřejnost informovat o svých přípravcích pouze nereklamním způsobem za použití úplné a aktuální informace schválené příslušnými regulačními orgány.

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Seznam všech přípravků registrovaných v ČR:

produkt kód SÚKL zda LP uváděných na trh?
stav k 14.09.2016
Dicloziaja 11,6 mg/g, gel – 100g 0189075
ANO
Dicloziaja 11,6 mg/g, gel – 50g 0189074
ANO
Dicloziaja 11,6 mg/g, gel – 40g 0189073
NE