výzkumná základna

moderní výzkumná základna ZIAJA

- vysokovýkonný kapalinový chromatograf (HPLC)

- plynový chromatograf (GC)

- spektrofotometr

- viskozimetry pro testování a kontrolu viskozity hotových výrobků

- mikrobiologický vzorkovač vzduchu (MAS)